Αρχαία Ελλάδα

Στους νεολιθικούς οικισμούς, στην ακρόπολη της Τίρυνθας με τα κυκλώπεια τείχη, στις αρμονικές αεροφωτογραφίες των ανασκαφών, στα ευρήματα μυκηναϊκών τάφων ανιχνεύονται οι αναφορές της δουλειάς μου.
Η μαγεία, η ελπίδα του ανθρώπου ότι με φωτιά, πέτρες και κόμπους μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο του πεπρωμένου του, αντανακλάται στα κοσμήματα. Του έδιναν δύναμη να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του επίγειου κόσμου αλλά και τους δαίμονες από το υπερπέραν.
Τον συντρόφευαν στην αιωνιότητα υπογραμμίζοντας την πίστη στην αθανασία.