Ισλάμ

Εμπνευσή μου τα κτίρια, η αρχιτεκτονική τους, τα μοτίβα, τα σχήματα, οι φόρμες και τα χρώματα.