Κυκλικός Χρόνος

Το παρελθόν συναντά το παρόν. Ο χρόνος είναι κυκλικός και όλα γυρίζουν στο τώρα.